Samlet er det en ørliten oppgang i antall registrerte harehunder i 2013. Rasen med den største oppgangen er allroundhunden beagle, som registrerte så mange som 325 valper i fjor.

 

Av de langbeinte er det finskstøveren som igjen er størst med dunker på en solid andreplass. I 2012 var beagle og drever om lag like store, men beagle har i 2013 registrert en betydelig andel fler.  

RASE 2009 2010 2011 2012 2013
Beagle 398 317 297 243 325
Drever 295 245 199 244 212
Dunker 201 124 142 162 103
Finsk st 194 136 185 134 177
Haldenstøver 9 20 39 10 23
Hamiltonst 53 32 52 89 61
Hygenhund 52 37 14 53 43
Luzernerstøver 7 26 27 16 40
Russisk støver 17 29 25 21 9
Schillerstøver 0 0 15 11 18
Schwezerstøver 30 12 18 15 19
SUM 1256 978 1013 998 1030