Registrerigstallene for 2011 viser oppgang for de langbeinte støverrasene, mens de kortbeinte har en liten tilbakegang.

                      

                                REGISTRERTE VALPER I PERIODEN 2005 – 2011:

 

RASER

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beagle

287

286

279

255

398

317

297

Drever

227

280

207

253

295

245

199

SUM  SMÅHUND

514

566

486

508

693

562

496

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunker

132

148

131

185

201

124

142

Haldenstøver

  21

   19

   18

   15

     9

  20

  39

Hygenhund

  30

  39

  27

  17

   52

  37

  14

Sum norske raser

183

206

176

217

262

181

 195

 

 

 

 

 

 

 

 

Finske støver

246

200

243

229

194

136

185

Hamiltonstøver

120

  96

  54

  79

  53

  32

  52

Istarski støver

    –

     –

    5

    –

    –

    –

Luzernerstøver

  36

  36

  19

  18

   7

  26

  27

Russisk støver

    –

    –

  15

    8

  17

  29

  25

Schillerstøver

    7

   –

  24

    8

    –

    –

  15

Schweizerstøver

  37

  44

  34

  14

  30

  12

  18

Smålandstøver

    –

    –

    –      

    –

    –

    –

 

Sum utenlandske støverraser

 

446

 

376

 

394

 

356

 

301

 

235

 

322

Sum norske raser

 183

 206

 176

 217

 262

 181

195

SUM  ALLE  LANGBEINTE

629

 582

 570

 573

 563

 416

517