Vi minner klubbene og avlsrådene om at fristen for forslag på justeringer av jaktprøvereglene er 1. juli, og dette er en absolutt dato presiserer regelkomiteens leder, Trond Revhaug. 

 – Vårt mål er at det endelige forslaget blir lagt fram allerede på neste Representantskapsmøte, altså i  2013, fortsetter Revhaug.  -Reviderte regler skal etter planen tre i kraft sesongen 2014/15. Dette medfører at reglene vedtas på RS 2013, slik at søknader om avholdelse av prøver for sesongen 2014/2015 kan legges fram innen fristen 31. oktober 2013. Det er grunnen til at fristene blir korte.

Mandatet vi fikk fra RS var at basisen på jaktprøvereglene skulle videreføres, det vil si at det ikke skal endres på formuleringer og regler som involverer vesentlige datatekniske endringer. Dette er ikke en fullstendig revisjon, mer en justering på noen punkter, avslutter Revhaug.

Regelkomiteens medlemmer: