RAS (rasespesifikke avlsstrategier) foreligger for de raser som NHKF har avlsråd for. Klikk på dokumentet under.