Under Avlsråd  i Hovedmenyen har vi nå lagt ut RAS – rasespesifikke avlsstrategier for de rasene vi har avlsråd for. Dette er et dokument NKK har pålagt oss å utarbeide, og det har blitt sluttført av de respektive avlsrådene i samarbeid med Forbundets avlsrådskontakt.