Her ligger rapport fra årets ledermøte som ble avhodt på Best Western Gardermoen.