Flere har bemerket at jaktprøveresultater under hovedmenyen til venstre blir sent oppdatert, og det har vi forståelse for og må beklage. Årsaken ligger imidlertid hos NKK som ikke har fått anerkjent prøvene slik de skal. Det er det nå ryddet opp i, og forhåpentligvis vil resultatene heretter komme raskere.