NKKs hovedstyre har besluttet å oppheve vedtaket om gebyr for registrering og godkjenning av championater og vinnertitler

IT avgiften ved elektronisk påmelding til prøver og utstillinger fra  6,5% til 2,5% opprettholdes.

Les mer om endringene her