Årets prøvesessong står for døren og de første påmeldingene tikker inn til klubbene og husk følgende:

All påmelding er bindende! Påmelding som ikke er korrekt, men mangler opplysninger eller kommer forsent har arrangør rett til å avvise. Dersom deltager ikke er medlem av en av NKKs medlemsklubber, samarbeidene klubber eller kennelklubb NKK samarbeider med , skal betale dobbel påmeldingsavgift. Påmelding kan enten skje via WEB eller ved å sende inn utfyllt påmeldingsskjema.

Arrangørens ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift.

Påmedlingsavgift betales bare tilbake hvis: