Med det er en sentral person i Forbundets historie gått bort. Han døde lørdag 22. september, 93 år gammel, og han blir gravlagt ved Sandefjord Kirke, tirsdag 2. okt. kl 13. 

Oddvar ble valgt til leder i NHKF i 1966, og det utrolige var at han i de to første årene av sin formannsperiode også måtte fungere som sekretær. I 24 år var han i forskjellige roller knyttet til Forbundet, i tillegg til at han var redaktør i Harehunden fra -72 til -89. På Representantskapsmøtet i 1990 ble han meget fortjenestefullt hedret som æresmedlem. Med sitt behagelige, lune vesen og sin gode evne til å skille det viktige fra det uviktige, var Oddvar en person som næret stor respekt, en person vi minnes med stor takknemlighet for et enormt arbeid gjennom mange, mange år.