Når nye regler trer i kraft 1. mai, blir det ikke like enkelt å ta med hunden på prøve eller utstilling til Sverige.

Da vil det kreves pass ved hjemreisen, slik det er i dag for hunder som har vært i andre EØS-land. Før du krysser grensa tilbake, må du dessuten ha dokumentasjon fra veterinær på at hunden er  behandlet mot dvergbendelorm. Behandlingen skal foretas med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold, som ved deltakelse på prøve eller utstilling, kan behandlingen foretas i Norge før utreise.

Les mer.