1. juni 2016 trer nye EU-regler i kraft i Norge. Endringene medfører blant annet krav om ny passtype for ferierende hunder, katter og ildere som ikke har pass fra før. Som veterinær bør du allerede nå ta kontakt med passleverandørene for å sikre at du får den nye versjonen til dine kunder så fort de blir tilgjengelige.

Les mer om dette her