Norsk Kennel Klub har godkjent regelendringene som ble foreslått fra NHKF. Dermed er det gitt klarsignal til nye, justerte jaktprøveregler gjeldende fra sesongen 2014/15. Vi understreker at førstkommende prøvesesong altså vil foregå etter de gamle reglene.

Det er verdt å merke seg at NKK har kommet med to forbehold: 1) De små justeringene som må gjøres i DogWeb Arra garanteres ikke ferdigstillet straks, og 2) nye fellesbestemmelser som er ute til høring skal inn i de nye reglene når de blir ferdig. Dermed kan heller ikke regelboka bli trykket før de nye fellesbestemmelsene foreligger.

Styret i NHKF har besluttet at ingen kurs for nye jaktprøvedommere settes i gang fra nå av og ut til utpå nyåret en gang. Først når den nye regelboka foreligger og eksisterende dommere har fått gjennomgått endringene, vil kursene for nye dommerkandidater igjen kunne startes opp.