Arild Nygård er ny redaktør for hjemmesiden og overtar ansvaret for denne etter Carl Johan Rimstad. Ny adresse for post/saker til hjemmesiden er any@forlagssentralen.no