Som mange allerede har registrert så har styret i NHKF engasjert Rune Hedegart fra Nord-Trøndelag som ny redaktør i Harehunden. Hans forgjenger Rune Gjengedal fikk endret sin arbeidssituasjon slik at tiden ikke lenger strakk til. Styret vil få takke Rune for hans bidrag og ønske hans navnebror som overtar stafettpinnen, lykke til.