dommerelev

Ny praksis for prøvearrangører

5. juni – 2014

Alle arrangører av terminfestede prøver gjøres oppmerksomme på ny praksis ved arrangering av prøver. Les mer