Ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning er nå vedtatt. Denne regulerer deler av fjellstyrenes forvaltning av rettigheter knyttet til jakt og fiske og gir blant annet prisrammer for fiskekort, småviltkort og fellingstillatelser på villrein. Foreløpig er bare endringsforskriften publisert på Lovdata. Denne vil etterhvert bli innarbeidet i forskriften.

Endringsforskriften kan du lese her:https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-04-212