Forsommerens rovdyrforlik endte med at det skal innføres nødvergerett for hund ved direkte angrep fra store rovdyr. Men – og det er viktig å merke seg – nødvergeretten gjelder ikke før dette er endelig hjemlet i ny lov og vedtatt i Stortinget, en prosess det er varslet vil ta ytterligere litt tid.