Fra 1. juli er det innført rett til å skyte ulv i nødverge dersom hund utsettes for direkte angrep. Adgangen til dette gjelder for alle rovdyrangrep, men det er jo hovedsaklig ulven som er en trussel for våre jagende hunder. Les mer på Miljøverndepartementets egne sider.