Stein Wahlstrøm er fra 1/1-2018 valgt inn i NKKs Jakthundkomite (NJK). Han er av forbundsstyret  NHKF fristillet fra vervet i Fagkomiteen gjeldende fra samme dato. Varamedlem Terje Sandberg rykker opp til fast medlem fram til RS 2018.Årsaken er at Fagkomiteen uttaler seg/innstiller i saker hos NJK gjeldende harehundmiljøet, og Stein vil med verv i begge komiteer bli erklært inhabil og det er ingen tjent med.

Jakthundkomiteen har fra 1.1.2018 følgende medlemmer: Knut Framstad (gr. 8) 1 år Trude Granhus (gr. 3 og 4) 2 år Kjell Kruke (gr. 5) 1 år Stein Wahlstrøm (gr. 6) 2 år Alfred Sæther (gr. 7) 1 år Jan Helge Nordby (Hovedstyrets representant)