NHKF avholdt sitt årlige RS på Gardermoen 23 og 24 april. 

Lørdagen var avsatt til temamøter og i år var informasjonsflyt under NM arrangement og Rev Jakt med støver som sto på programmet. NHKF hadde hentet inn Thommy Sundell fra Luleå til å fortelle om hvordan svenskene håndterer rekrutering, opplæring og jaktprøver på denne jaktformen. Thommy Sundell sitter i styret til den svensk støverklubben, er ordfører i den Svenske Schillerforeningen , leder av avlsrådet  for Schiller og driver opdrett av revspesialister (Schiller). Spesiellt rundt temaene rekrutering og opplæring i klubbene har vi mye å lære av svenskene når det gjelder denne jaktformen.  Vi ble ønsket velkommen over til dem for å jobbe videre med dette temaet og kansje på sikt kunne få til et felles prøveprogram for støver på Rev.

Søndagen var RS dag med vanlige årsmøtesaker, årets RS var godt besøkt med 65 deltakere og av dem var 41 stemmeberettigede.

Leder i NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen, han overlot deretter ordet til Representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid som styrte møte raskt og effektivt gjennom saksliste og valg.

Etter valget fikk Stein Wahlstrøm (tok ikke gjenvalg) ordet  og han takket for de 7 årene han har vært i forbundsstyret, de siste 6 årene som leder. Deretter overrakte han lederklubba til den nye lederen Arild Nygård og ønsket ham og det nye styret lykke til videre. Leder Arild Nygård takket for tilliten og ønsket Sjur Danielsen nestleder, Dag Rune Løvberg, Arild Eftedal Sverre Hennum Styremedlemmer og Per Olav Bergli og Birger Steen 1 og 2. vara  velkommen i styret.

Referatet fra RS med oppdaterte avlsråd og komiteer vil bli lagt inn når disse foreligger.