NHKFs styre besluttet på styremøte fredag 13. mars å avlyse årets Representantskapsmøte som skulle vært avholdt 18. og 19. april i Trondheim. 

Vedtak:

Utfra dagens situasjon mht koronapandemien har forbundsstyret vedtatt å avlyse RS i 2020. Det nåværende styret fortsetter fram til nytt berammet RS den 18. april 2021.
Årsberetning for 2019, revidert regnskap for 2019 og styrebehandlet budsjett for 2020 sendes ut til representantskapets ordfører, harehundklubber, ringer, avlsråd og komiteer. Innkomne saker til RS 2020 vil bli overført og behandlet på RS 2021.

Med bakgrunn i denne vanskelige situasjonen henstiller forbundsstyret at alle valgte tillitspersoner innenfor NHKF fortsetter i perioden fram til RS 2021.

Mer utfyllende informasjon er sendt til RS ordfører, klubber, ringer, avlsråd og komiteer.

Styret NHKF