Forbundet har i de siste mnd. fått mange henvendelser form av e-post og telefoner om det som kan oppfattes som netthets og trakassering av tillitsvalgte og medlemmer i forskjellige klubber/råd og utvalg på Facebook og hjemmesider.

At disse temaene dukker opp innenfor vårt miljø er ikke spesielt, snarere tvert imot. Dette er satt på dagsorden i det politiske liv, innenfor idrett og skole ja nær sagt over alt hvor man kan mene mye om mangt og alle. Som debattanter/meningsbærere påberoper vi oss retten til det frie ord og henviser til ytringsfriheten når vi setter frem de mest spissede og slående meningene våre.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om. Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, men ytringsfriheten er ikke absolutt.

Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette truslerærekrenkelser, privatlivskrenkelsertrakassering, diskriminerende og hatefulle utsagn. Hvem setter grensen og hvem er det som bestemmer hva som føles krenkende /belastende for den enkelte, blir vel opp til den enkelte å bedømme, men det er den enkelte ytrer som er ansvarlig sine ytringer. Selvfølgelig ligger det implisitt i de fleste tillitsverv at noe vind i seila må man tåle når man kjemper for en sak, også noen overtramp i fra tid til annen, det gjelder begge veier. Men i det øyeblikk man putter inn noen setninger om egnethet, udugelighet, uærlighet eller på andre måter utrykker seg nedlatende om navngitte personer for om mulig å rettferdiggjøre egne meninger/interesser bør varsellampene begynne å blinke! Tillitsvalgte i klubber, råd og utvalg samt dommere har et spesielt ansvar for å følge de etiske retningslinjene de er satt til å forvalte.

De samme reglene for folkeskikk, takt og tone gjelder uansett om vi ser hverandre inn i øyene, snakker på telefonen, kommenterer noe på sosiale medier eller i brevet vi faxer avgårde. Siden folkeskikk jo handler om felles kjøreregler for skikk og bruk, handler det jo om normer og verdier som sier hvor grensene går, og når man er innafor eller utenfor.
Etiske retningslinjer for eksteriørdommere er nylig revidert, og er gjeldende fra 1/1-2015: http://web2.nkk.no/filestore/Dommer/NKKsetiskeretningslinjerforeksterirdommereperdes.2014.pdf Etiske retningslinjer for prøvedommere er under revidering, og skal sendes på høring før godkjenning: http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/Provedommervervets-etiske-innhold-revidert-2012-Kopi.pdf

NHKF har ingen egen webpolicy pr i dag og vi er fullt klar over at det er utfordrende å håndtere det som skjer ute i de sosiale medier men vi vil oppfordre til å ta en titt på NKKs webpolicy

http://web2.nkk.no/no/om_nkk/dette_gjor_nkk/strategiske_dokumenter/ . Denne er forøvrig under oppdatering slik at det i større grad blir mulig å reagere dersom folk oppfører seg uakseptabelt, kanskje spesielt dersom de har et eller annet verv i Hunde-Norge. Når dette er utarbeidet, vil forskriften mest sannsynlig bli sendt på høring til klubber og forbund.

Sunt folkevett er godt nett vett!!