Under Finske Støverklubbens årsmøte 22. mars ble det besluttet at inntil 15 minutter kan gis som los ved å anvende peil når hunden er utenfor hørehold.

15 minutter kan tildeles i hver av de to losene som kreves for premiering etter finske regler. Men ordningen gjelder foreløpig kun for telefon-peil, hvor man kan ringe opp og høre hunden. En Astro vil med andre ord ikke gi samme fordelen. Kaj Ikola, som er Finske Støverklubbens internasjonale kontakt, forteller imidlertid at store deler av opinionen i Finland ønsker å gå enda lenger, både når det gjelder maks.-tid og type peiler, og han ser ikke bort i fra at det kommer ytterligere endringer om ikke så altfor lenge.