Styret  i NHKF mottok den triste beskjeden om at leder av Fagkomiteen og Æresmedlem i NHKF Carl Johan Rimstad måtte gi tapt for kreften lørdag 1. juni. Vår kondolanse går til familien og hans nære.

Vi lyser fred over Carl Johans minne.

Styret i NHKF

Med tillatelse fra familien legges det ut link til https://jolstad.vareminnesider.no/