Det årlige ledermøtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell, 17. august.

36 deltakere fra forbund, lokalklubber, raseringer og avlsråd møttes igjen for å få luftet ideer og utveksle diverse informasjon. Blant flere saker fra forbundet ble det orientert om Svenska Stövarklubbens forespørsel om å starte et nordisk rev-mesterskap for støvere. Om Norge og Finland gir sitt ja til dette, vil det første mesterskapet gå av stabelen i 2015 i Sverige. Er så Norge modent for å arrangere og eventuelt sende kvalifiserte deltakere til et sånt arrangement? For å få et bedre grunnlag for å vurdere dette, oppfordret forbundsstyret klubbene til å arrangere rev-prøver på fastsatt dato (ÅP separat) kommende sesong. Ut i fra interessen vil forbundsstyret da lettere kunne beslutte hvorvidt en vil anvende ressurser til dette.  Interessen for revejakten med støvere er som vi vet mye, mye større i Sverige. Finland derimot, har som Norge inntil nå gått i tenkeboksen før de eventuelt sier sitt ja til dette.

 

Avlsrådene (med unntak av representanter for beagle og schillerstøver som var fraværende) orienterte om avlssesongens forløp. Vi fikk høre at valpeproduksjonen går som den pleier; i bølgedaler. Noen raser hadde så langt i 2013 hatt en økning, mens andre igjen rapporterte om færre fødte valper. Inntrykket av avlsrådene er som befestet fra tidligere; de arbeider seriøst og planmessig for å sikre og forbedre rasene både i et kort og ikke minst i et lengre tidsperspektiv.

 

Etter lunsj var temaet det som til stadighet vender tilbake; hvordan rekruttere fler til den fantastiske opplevelsen harejakta gir, og dernest skaffe flere medlemmer? Harejaktkurs, fadderordninger, jenteprøver og prøver for hunder som aldri tidligere har startet, var stikkord som gikk igjen. Mye står og faller på klubbenes initiativ og kreativitet  i dette arbeidet.         

 

 

 

 

 

Leder i Trøndelag Harehundklubb, Dag Rune Løberg, forteller om opplegget trønderne har laget for harejaktkursene. Han viste også stemningsbilder fra virksomheten, hvor så vel unge som gamle så ut til å trives svært godt i sitt første møte med harabikkjer, kaffevarme, gode historier og til og med felt hare. Resultatene har heller ikke uteblitt, kunne han fortelle. Flere har meldt seg inn i klubben, og noen er til og med på jakt etter sin første harehund. Dersom andre klubber ønsker å bruke THKs opplegg, er det bare å ta kontakt så skal de få tilsendt CD’n med alt som ble gjennomgått på kurset, lovte Dag Rune (formann@thhk.no). 

 

 

 

 

 

Forbundsleder Stein Wahlstrøm kunne avslutningsvis takke deltakerne for et rolig og saklig ledermøte helt uten kontroverser, og med det konkludere at organisasjonen er som den skal være, på skinner.