Representanter fra avlsråd, raseringer og klubber var samlet til det årlige ledermøtet på Gardermoen lørdag, den 18. aug..

Foruten informasjon fra forbundsstyret og rapporter fra avlsrådene, var hovedfokuset i år den forestående justeringen av jaktprøvereglene. På en oversiktlig måte la regelkomiteen fram innspillene som var kommet fra klubber og avlsråd, og hva komiteen har gått videre med eller selv foreslått. Utkastet blir nå sendt ut på en ny høring til klubbene, før et endelig forslag til slutt legges fram på Representantskapsmøtet til våren. På grunn av tid til trykking, opplæring og godkjenning i NKK, vil nye regler først gjelde fra prøvesesongen 2014/15.

En effektiv regelkomite har jobbet intenst for å få det første utkastet til justeringer klart. Fra v. Thor Ola Svinsås, Sigmund Johansen, Rune Hedegart, komiteens leder Trond Revhaug og Svein Egil Gravråk.