NKK har et sterkt ønske om at landets politikere tar problemstillinger som berører landets 500 000 hunder og deres eiere på alvor i langt større grad. Vi har derfor nå sendt over flere innspill til alle landets politiske partier. Sentralt i dokumentet står hundevelferd og hunders rettssikkerhet – områder hvor NKK har registrert en uheldig utvikling i senere år.-NKK er Norges største interesseorganisasjon for hundeeiere, og representerer over 70 000 medlemmer. Vi mener derfor at vi har en naturlig plass i den politiske debatten, og krever nå at vår stemme blir hørt når avgjørelser som påvirker hverdagen til hunder og hundeeiere skal vedtas, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage. Vi har samtidig også bedt om møter med de forskjellige partiene for å presentere våre innspill og for å utdype våre synspunkter, sier Trine Hage. Rovdyrpolitikken er et av innspillene som blir fremlagt for partiene.

Forslagene som nå er oversendt kan leses i sin helhet her.Innspill