I det siste nummert av Harehunden kunne dere lese om hvilke kosekvenser den nye konkurranseforskriften kunne få for våre jaktprøver og konkurranser dersom denne ble vedtatt uten store endringer i forskriften. I det pågående arbeidet har Jakthundforbundene og NKK gjennomført møter med Mattilsynet, Anti Doping Norge, DNT og andre berørete parter av forskriften. NHKFs høringssvar kan dere lese under.