Forbundsstyret vil takke klubber og ringer for det gode samarbeidet i året som har gått. Spesielt vil vi takke alle dere tillitsvalgte og dommere som gjennom utallige frivillighetstimer gjør det mulig å drifte våre klubber/ringer og stiller opp for hundeiere som ønsker å stille hundene sine på prøver, uten denne innsatsen ville Harehund Norge stoppe opp!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Støver jul