Husk Utstilling blir avholdt 25. juni på hellerud sletta.

Dommere vil bli presentert senere.

 

Påmelding skjer enten elektronisk eller via giro til kontonummer xxxxxxx, husk å merke med navn og telefonnummer