Tildeling av CACIT håndteres ulikt i Norge i forhold til Sverige og Finland. FCI har gitt uttalelse om at reglene bør følges likt.Reglene for utdeling av CACIT på jaktprøver hvor flere raser stiller på samme ref. nr. og hvor flere hunder kan oppnå 1. premie er gjeldene fra og med prøvesessongen 2017.