Svenskenes forsøk med å lage felles jaktprøveregler for alle drivende raser har strandet etter at Svenska Stövarklubben besluttet å avbryte prosjektet. 

I styremøte den 24. januar i Stockholm vedtok et enstemmig styre i SStK å avbryte samarbeidet med  de øvrige klubbene om felles jaktprøveregler for alle typer drivende hunder. Leder Freddy Kjellström kommenterer beslutningen slik (fritt oversatt, red.anm.): » Etter at svarene fra den andre høringsrunden var innhentet var det bare å konstatere at støverfolket sa et klart nei til felles jaktprøveregler med de øvrige drivende hundeklubbene. Styret kunne helt enkelt slå fast at det manglet forutsetninger for å arbeide videre med prosjektet og besluttet derfor å avbryte samarbeidet umiddelbart.”