Til arrangører, hundeeiere og dommere.

Informasjon om Tracker avtalen og bruk av peilere ved jaktprøver som inngår i avtalen.

Det har vært et ønske fra klubber og medlemmer i flere år om at våre jaktprøver må bli mer åpne i form av dreiebøker/livesendinger slik at spenningen også kan følges av et publikum som ikke har mulighet til å være med i skogen under prøvedagen.

NHKF sentralt og Tracker har inngått en avtale som inneholder bl.a. at Tracker livesender NHKFs jaktprøver og konkurranser som er av norsk og nordisk karakter; Småhund NM, Støver NM, Nordisk Støvermesterskap og Damekampen til Norsk Harehundklub.

Selvfølgelig får dette ingen økonomiske konsekvenser for dommer eller hundeeier siden Tracker er ansvarlig for leveranse av utstyr, oppsett og opplæring av dommer og hundeeier.

NHKF ber om at hundeeiere som stiller på disse prøvene utviser lojalitet til avtalen og benytter Tracker peil enten som tilleggsutstyr eller hoved-peil.

Dette er av stor betydning for begge parter i avtalen siden avtalen er med på å sikre klubben du representerer som hundeeier flotte premier /inntekter til klubbens arrangement.

Avtalen sikrer NHKF 30 peilere over en 3 årsperiode som klubber og ringer kan søke om tildeling for bruk til sine arrangement.

Tracker skal være hovedsponsor under jaktprøvene som er nevnt over og det får ikke annonseres eller deles ut premier fra konkurrerende leverandører av peileutstyr ved disse arrangementene.

NHKF har søkt NKKs Jakthundkomite (NJK) om dispensasjon til å kunne regulere bruken av peileutstyr under disse prøvene. Dette er vedtaket fra NJK:

 NJK vedtak

Med bakgrunn i vedtaket fra NJK vil premien fra Tracker tilfalle beste hund i konkurransen som har brukt Tracker peileutstyr under arrangementet.

Mvh


Forbundsstyret