Informasjon fra NKK

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige tiltakene også fører til store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner, inkludert Norsk Kennel Klub og våre medlemsklubber, -forbund og regioner.

Situasjonen er uoversiktlig. Det er umulig på nåværende tidspunkt å si hvor omfattende smittesituasjonen vil bli, og hvor lenge den nasjonale krisetilstanden vil vare. Det vi kan si med sikkerhet er at dette vil sette spor av historiske dimensjoner. Hundesykdommen, som rammet NKK, klubber, forbund og regioner hardt høsten 2019, kan ikke måle seg med situasjonen vi står oppe i nå.

En vanskelig økonomisk situasjon som i verste fall kan true fremtidig drift

Å ta vare på liv og helse skal og må ha førsteprioritet. NKK tar selvfølgelig del i den store dugnaden for å bremse smittespredning.

Tiltakene fører imidlertid med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter coronaviruset gir slipp.

Informasjon og rådgivning

Norsk Kennel Klub har ikke egne råd vedr. avholdelse av arrangementer, bruk av treningsområder, -haller, klubbhus mv. Vi har heller ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge situasjonen vil vare.

Vi står oppe i en folkehelsesituasjon, og det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer.

For oppdatert informasjon om NKKs tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona

For oppdatert informasjon om koronasmitte og hund, se https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koronavirus.38033

For oppdatert informasjon til befolkningen om de nasjonale krisetiltakene, se www.helsenorge.no/koronavirus

For oppdatert informasjon til klubber og forbund vedr. deres fremtidige arrangementer mv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/