Vi minner om fristen for forslag på kandidater til Forbundets styre, komiteer og avlsråd som skal sendes til valgkomiteens leder, på  e-post: tom.wenger@jbv.no

Saker som ønsket fremmet på Representantskapsmøtet den 26. april har samme frist, og skal sendes til sekr. Mette Køhler Bjørkkjær, mette.k.bjorkkjar@kebas.no