Mange klubber er nå i gang for å tilføre våre firbente sosial trening og lydighet. Utstillingssesongen er også i gang, og det å kunne vise hunden fra sin aller beste side avhenger av så vel føyelighet som evne til å omgås andre hunder. Lydige og omgjengelige hunder stoler dessuten mer på seg selv. De vil være til større glede i familien, i omgivelsene for øvrig og ikke minst som jakthunder. Så ta så vel den gamle som unge hunden med på dette! Hyggelig er det også!