Avlsrådene for Beagle og Drever har fått innvilget søknad om oppheving av krav om kjent HD-status til foreldredyr for å få registrert valper.

Søknaden ble sendt via Forbundet til Helseavdelingen i NKK som avgjorde dette slike rasemiljøene ønsket. Begrunnelsen for søknadene var at det ikke er tilsvarende krav i Sverige og Finland, og at det dermed ble vanskelig å bruke avlsdyr fra våre to naboland. Videre ble det også vist til at HD-røntgingen som har pågått i mange tiår, ikke har ført til særlig bedrede resultater på dette området. Regelen om fritak av kjent HD-status vil gjelde først fra 01.01.2012. Hunder som blir paret før denne dato, må som nå ha kjent HD-status for at avkommene skal bli registrert.