Vår tradisjonsrike harejakt fortjener flere utøvere! Oppfordringen til klubbene er å holde kurs.

Harejaktkurs – økonomisk tilskudd sesongen 2011-2012

 

Sammen med Norsk Kennel Klub (NKK) og Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) gjennomfører Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) et prosjekt for å stimulere til økt interesse for harejakt med drivende hund. Dette innebærer bl.a. å påvirke til interesse for denne jaktformen rundt om i landet, deriblant ved å gjennomføre harejaktkurs. Ungdom og jenter er definert som viktige målgruppe å nå fram til, men det er også vesentlig å nå fram til andre. I et møte mellom NKK, NHKF og NJFF den 8. september ble det klart at vi også denne sesongen klarer å yte noe økonomisk tilskudd til arrangører av slike kurs. Riktignok med et litt lavere tilskuddsbeløp per kurs enn i fjor, da vi nå har mindre midler til rådighet.

 

I fjor ble det produsert et introduksjons- og kurshefte angående denne jaktformen. Heftet ble benyttet under fjorårets kursserie, i tillegg til at det benyttes som informasjon i mange andre sammenhenger. Vi ønsker at det også skal benyttes ved kursene denne sesongen. Som i fjor er heftene gratis for kursarrangørene, men portoen ved forsendelsen må dekkes.

 

Vi oppfordrer nå aktuelle miljøer til å planlegge og arrangere harejaktkurs med drivende hunder (harehunder). Det kan være NJFFs fylkeslag, lokale jeger- og fiskerforeninger, harehundklubber med flere. Vi oppfordrer også til at slike kurs gjennomføres i samarbeid mellom flere lag og foreninger. Samarbeid mellom harehundklubb og NJFFs fylkeslag eller lokalforening er meget relevant.

 

Det stilles heller ikke denne gangen strenge krav til opplegget for kursene, men de må planlegges og gjennomføres ut fra følgende kriterier for å få tilskudd:

 

 

Hvert kurs som fyller kriteriene får et tilskudd på kr 2.000,-. Dersom det blant deltakerne er minst en jente, ytes det et ekstra tilskudd på kr 500,-. Av praktiske årsaker benyttes ”først til mølla”-prinsippet. Forhåndstilsagn gis så langt pengene tilsier. Søknaden må inneholde navn på arrangør, tid, sted, eventuell antallsbegrensning, navn på instruktør. Benytt samme adresse som over!

 

Vi har et harejaktkurs godkjent hos Studieforbundet Natur og Miljø. Dette vil sannsynligvis være godkjent med det første og vil kunne benyttes av høstens arrangører av harejaktkurs. For tiden er kursstøtten fra Studieforbundet kr 75,- pr kurstime. Dette vil altså kunne komme i tillegg som støtte utover de nevnte kr 2.000,-/2.500,-. Videre informasjon om tilskudd fra voksenopplæringsmidlene kan gis på forespørsel når det søkes godkjenning om prosjekttilskudd.