Harehunden nr 3 er klar for trykking, bladet ventes i postkassene  om  en uke eller to.

Her er er litt om hva som er av lesestoff i bladet:

Stoff fra RS, presentasjon av Beagleringen, gjerder i utmark, avlsstrategier, hundestoff, nytt fra avlsråd og raseringer etc.