Forside nr 3
 
Båndtvangsbestemmelsene • Referat fra RS • Fagkomiteen for harehundprøver
Ny spalte: Klubb-presentasjon • Rapport fra treff for norske raser
Nytt fra avlsråd og raseringer • Minneord • Leserinnlegg
Klubbannonser • Hundeannonser
 
Dette er hva du kan lese om i den neste utgaven.