Hva betyr det for oss som jegere at Hare er rødlistet? Her kan du lese mer