Fristen for å registrere ettersøkshunder for eget lag er 1.april.

Det vil si at registreringsskjemaene for ettersøkshund må være Norsk Kennel Klub i hende senest 31. mars.
Registreringsskjema for ettersøkshund og kopi av kvittering for betalt 350.- kan scannes inn og sendes på e-post til ettersok@nkk.no
For å få godkjent ettersøkshund til bruk i eget jaktfelt og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt gjelder følgende:

For lavbente drivende hunder:
Jaktprøvepremiert med hjort eller rådyr som drevdyr.
Bestått fersksporprøve med min. 7 poeng
Alle hundene må være ID merket og chip nummeret må være lagt inn i registeret til Dyreidentitet, før hunden kan godkjennes som ettersøkshund.