Tørkekrisen i landbruket fører til at husdyra vil gå lengre enn normalt på beite i år. Fjellstyrene og flere andre organisasjoner ber om forståelse for denne situasjonen og at jegerne tar nødvendig hensyn. Det betyr at det vil være flere husdyr ute på beite når jakta starter rundt om i landet.

Bakgrunnen for den forlenga beiteperioden er den historisk tørre våren og sommeren for store deler av Norge. Spesielt ille er situasjonen på Sør- og Østlandet, men også deler av Vestlandet og Trøndelag er rammet. Svikt i avlingene har blant annet ført til at husdyrbønder sliter med å skaffe nok vinterfôr til dyrene sine. Gjennom hele sommeren har landbruket jobbet med å skaffe fôr slik at færrest mulig dyr må slaktes på grunn av fôrmangel.For mange bønder kan et tiltak være å la dyra beite i utmarka lengre enn normalt, og dermed redusere behovet for vinterfôr noe. Det betyr at det vil være flere dyr på beite under deler av jaktsesongen.

–  Vi er klare over at dette ikke er optimalt for jegere og grunneiere. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi nå opplever er ekstraordinær og at årets løsning ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag har diskutert situasjonen med Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Fjellstyresambandet, Statskog og Allmenningsforbundet. Organisasjonene oppfordrer både jegere, grunneiere og bønder til å ta hensyn til hverandre.  NHKF oppfordrer sine medlemmer til å ta ekstra hensyn under jakta og til å skaffe informasjon for lokale forholde der man skal jakte. Husk sauerenhetsbevis! Skitt Jakt!!