Bli med på ulvedemonstrasjonen!

Norske Harehundklubbers styre ønsker at ALLE harajegere blir med oss i fakkelmarkeringen i Oslo 8. januar og viser solidaritet med Norges Jeger- og fiskeforbund som står bak arrangementet i samarbeid med Norges Bondelag,  Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen skog, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

Vi må kunne forlange en rovviltpolitikk som er til å stole på. Vi forlanger at vi får politikere med politisk ryggrad, og som står ved de vedtak som er gjort. Regjeringen unnlater bevisst å etterleve Stortingets klare vedtak, og forsøker seg på omkamp etter omkamp.

La oss samles under parolen til NJFF : JEGERE MÅ BLI HØRT

Kontakt klubben din for transport eller følg med på https://www.facebook.com/events/263525874344205/ for informasjon om arrangementet og transport.