I en interessant NINA-rapport belyser seniorforsker og ikke minst ivrig harejeger, Hans Chr. Pedersen hvordan bestanden av hare synes å ha endret seg i negativ retning. Han understreker samtidig at det er mangler i forståelsen av det komplekse bildet som tegner bestandsutviklingen. I «gullalderen» 1990 skjøt vi ca. 125 000 harer, siden da har det bare gått nedover. I 2011 ble det felt i underkant av en sjettedel, ca. 20 000. Les mer om harens utbredelse, biologi, bestandsutvikling og mye annet i rapporten under.