Etter lang tids kamp mot kreften er det med vemod vi har mottatt melding om at Erik til sist måtte gi tapt.

 Erik har vært en viktig brikke i finskstøvermiljøet og har sittet i avlsrådet i et flertall av perioder. Helt til det siste fungerte han som sekretær, og han hadde en sentral rolle under utarbeidelsen av avlsrådets nyeste retningslinjer. For sitt langvarige arbeid ble han i fjor tildelt FFNs hederstegn. Erik hadde også en rekke sentrale verv i Gudbrandsdal Harehundklubb. Erik Bekkelund bisettes ved Vingrom kirke, tirsdag den 16. april kl. 12.30. Vi lyser fred over Eriks minne.