Klubbene bør merke seg endringen som ofte vil komme til anvendelse på våre  utstillinger. Det gjelder hvem som skal gå videre til konkurranseklasse:

Følgende regler gjøres gjeldende fra 1. januar 2012:
Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad «Very Good» skal stille i konkurranseklasse dersom færre enn fire hunder har oppnådd premiegrad «Excellent».