Regjeringen fremmer nå et lovforslag som utvider nødvergeretten til også å gjelde hunder. Dette er en oppfølging av rovdyrforliket som ble inngått i Stortinget i 2011 der det var enighet om å lovfeste retten til å avlive rovvilt som angriper hunder. Dette må kunne sies å være et litet skritt i riktig retning og viser at signalene fra bygde-Norge og jakthundfolket så smått har begynt å nå fram til våre politikere. Les mer