Et dommerbord i forgrunnen med sine rasekompendier og andre papirer i fullt arbeid.

Bak sees lyttende hundeeiere og andre deltakere som ikke var dommere.

Et dommerbord i forgrunnen med sine rasekompendier og andre papirer i fullt arbeid. Bak sees lyttende hundeeiere og andre deltakere som ikke var dommere. Foto Rune Hedegart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske harehundklubbers forbund var arrangør av eksteriørdommerkonferanse for dommere på harehundrasene på Gardermoen 7. og 8. februar 2015. Det deltok 18 dommere. I tillegg var det en del personer involvert fra raseringene og klubber, som også fikk nyttig lærdom på konferansen.

Det var denne gangen hovedfokus på rasene finsk støver, hamilton støver og drever. Rasenes historie og kjennetegn ble kort presentert av en som kjenner rasen godt. Hunder fra hver rase ble vist fram. Dommerne bedømte de framviste hundene gruppevis, og man avsluttet hver rase med å diskuterte bedømmelsene i plenum. Dette for å nivellere skjønnet og sette fokus på spesielle eksteriøre forhold ved rasen, ikke minst om det er noen «obs-punkt» dommerne bes følge med på. På kvelden lørdag 7. februar ble presentasjonsfilmer vist av rasene. Det er laget eller er under utarbeidelse kompendium for hver rase, som tar for seg standarden med bilder og kommentarer.

 

De norske rasene ble også gjennomgått, men ikke like grundig. I 2008 var det en egen konferanse for de norske rasene. Nå er det et håp at det kan arrangeres en tilsvarende konferanse for de resterende harehundrasene før det går alt for lang tid.

Alle de presenterte hundene ble fotografert i tenkelige og utenkelige vinkler og positurer. Sammen med dommergruppenes vurderinger kan det danne et oppslagssted for dommerne og andre for å justere sitt skjønn.

Ei meget velkroppet drevertispe, som var til «bedømmelse». Men heller ikke denne var perfekt, etter at dommerne hadde fått sett og kjent på den! Generelt ble alle de foreviste hundene vurdert strengere på konferansen enn hva de hadde fått på sine kritikker på ordentlige utstillinger. Kanskje ikke så rart når flere dommere får relativt god tid til sammen å vurdere hundene?

Fotos: Rune Hedegart